הוועד החוגי

הוועד החוגי הוא הגוף הנבחר של תלמידי החוג, ותפקידו לייצג את הסטודנטים מול הסגל האקדמי והמנהלי, וכן לארגן פעילויות הווי.

חברי הוועד כיום הם:

  • אלה טוביה
  • דניאל קן
  • ייץ לנדס
  • יהושוע זלוטוגורסקי

תמונות ממפגש חנוכה תשע"ה

תמונות ממפגש חנוכה, תשע"ג