תואר מוסמך

דרך לימוד התלמוד היא דרך ביקורתית והיסטורית-פילולוגית בתחומי תולדות ההלכה והתפתחותה מראשיתה ועד לעריכת התלמוד; האמונות והדעות בתקופת המשנה והתלמוד וקשריהן עם ההשקפות הדתיות של המקרא ושל הספרות החיצונית וההלניסטית; התהוות התלמודים ותולדות נוסחם; תולדות הספרות הרבנית על כיווניה העיקריים.

בלימודי המוסמך יתמקד כל תלמיד באחד התחומים הנלמדים בחוג על-פי בחירתו. ניתן ללמוד במסגרת מסלול מחקרי או במסלול לא-מחקרי.

בעלי תואר בוגר במקצועות אחרים או בעלי תואר B.Ed שסיימו בציון 80 לפחות, יתקבלו ללימודי המוסמך לאחר שנת השלמה בחוג.

למידע נוסף על סדר הלימודים בחוג לחצו כאן (PDF). (הקובץ רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ח. סדר הלימודים לשנת הלימודים הבאה יתפרסם במהלך הקיץ. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה תלמוד והלכה).

רשימת הקורסים