צרו קשר

כתובתנו:
החוג לתלמוד והלכה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים

מיקוד 9190501

דואר אלקטרוני: anatj@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5883605

פקס: 02-5883572

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

היועץ לתואר בוגר ולתואר מוסמך:
ד"ר יואב רוזנטל
yoavrr@mail.huji.ac.il
טל': 02-5881639