צרו קשר

החוג לתלמוד והלכה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, 
מיקוד 9190501

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
דוא"ל: anatj@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605; פקס: 02-5883572

היועץ לתואר בוגר: ד"ר יאיר פוסטנברג

היועץ לתואר מוסמך: פרופ' שלמה נאה