הוועד החוגי

הוועד החוגי הוא הגוף הנבחר של תלמידי החוג, ותפקידו לייצג את הסטודנטים מול הסגל האקדמי והמנהלי, וכן לארגן פעילויות הווי.

תמונות ממפגש חנוכה תשע"ה

תמונות ממפגש חנוכה, תשע"ג