פרסים

מורי החוג שזכו בפרס ישראל

מורי החוג לתלמוד והלכה שזכו בפרס א.מ.ת.