מה קורה?

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' יאיר פורסטנברג

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יקיר פז

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר יואב רוזנטל

רכזת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
דוא"ל:  mayabe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605
פקס: 02-5883572
שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
בניין מדעי הרוח, חדר 4603

החוג לתלמוד והלכה מקנה לתלמידיו ידיעה במקורות ההלכה והאגדה והבנה מעמיקה בהם. מקורות אלו כוללים את ספרות התורה שבעל-פה: המשנה, התוספתא, התלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי ההלכה והאגדה, ספרות הגאונים והראשונים וראשוני האחרונים בפרשנות התלמוד ובפסק ההלכה.

דרך הלימוד היא ביקורתית והיסטורית-פילולוגית בתחומי תולדות ההלכה והתפתחותה מראשיתה ועד לעריכת התלמוד; האמונות והדעות בתקופת המשנה והתלמוד וקשריהן עם ההשקפות הדתיות של המקרא ושל הספרות החיצונית וההלניסטית; התהוות התלמודים ותולדות נוסחם; תולדות הספרות הרבנית על כיווניה העיקריים.