סגל אקדמי

שמחה עמנואל

פרופ' שמחה עמנואל

פרופ' מן המניין בחוג לתלמוד
תחומי המחקר: ספרות ההלכה של ימי הביניים
בניין רבין, חדר 1112. קבלה בימי ב' ו-ג' בתיאום מראש
02-5883531

עוסק בחקר הספרות ההלכתית של ימי הביניים ובחקר "גניזת אירופה". מופקד על הקתדרה על-שם לודוויג יסלזון לקודיקולוגיה ופליאוגרפיה. מזכיר חברת "מקיצי נרדמים": הוותיקה שבכל הוצאות הספרים העבריים הפעילות היום

מנחם קיסטר

פרופ' מנחם קיסטר

ראש החוג
פרופ' מן המניין בחוג לתלמוד ובחוג למקרא
תחומי מחקר: פרשנות המקרא הקדומה, תרגומים ארמיים, מגילות מדבר יהודה
בניין רבין, חדר 1111. שעת קבלה: יום ב', 17:00-16:00
02-6541754

עוסק בספרות בית שני (הספרות החיצונית ומגילות מדבר יהודה) ובספרות חז"ל, בפרשנות המקרא בימי בית שני ובספרות חז"ל וברעיונות התאולוגיים בתקופות אלו, ביחס בין היהדות והנצרות בעת העתיקה