ערב עיון לזכרם של פרופ' י"נ אפשטיין ופרופ' א"ש רוזנטל