פרופ' שמחה עמנואל

שמחה עמנואל
פרופ' מן המניין בחוג לתלמוד
תחומי המחקר: ספרות ההלכה של ימי הביניים
בניין רבין, חדר 1112. קבלה בימי ב' ו-ג' בתיאום מראש
02-5883531

עוסק בחקר הספרות ההלכתית של ימי הביניים ובחקר "גניזת אירופה". מופקד על הקתדרה על-שם לודוויג יסלזון לקודיקולוגיה ופליאוגרפיה. מזכיר חברת "מקיצי נרדמים": הוותיקה שבכל הוצאות הספרים העבריים הפעילות היום, ואשר נוסדה בשנת 1862.