פרופ' מנחם קיסטר

מנחם קיסטר
ראש החוג
פרופ' מן המניין בחוג לתלמוד ובחוג למקרא
תחומי מחקר: פרשנות המקרא הקדומה, תרגומים ארמיים, מגילות מדבר יהודה
בניין רבין, חדר 1111. שעת קבלה: יום ב', 17:00-16:00
02-6541754

עוסק בספרות בית שני (הספרות החיצונית ומגילות מדבר יהודה) ובספרות חז"ל, בפרשנות המקרא בימי בית שני ובספרות חז"ל וברעיונות התאולוגיים בתקופות אלו, ביחס בין היהדות והנצרות בעת העתיקה, בהיבטים הפילולוגיים של ספרות המדרש, ובאוצר המילים של העברית הקדומה.

  • עורך כתב העת תרביץ (מסוף תשע"ב, יחד עם פרופ' שולמית אליצור וד"ר קטרינה ריגו)
  • עורך כתב העת מגילות (מתשע"ג, יחד עם ד"ר יונתן בן-דב)
  • חבר האקדמיה ללשון העברית
  • ראש קבוצת המחקר הבין-לאומית במכון ללימודים מתקדמים בירושלים לשנת תשע"ז (יחד עם פרופ' אסתר אשל): From Creation to Sinai: Genesis and Exodus in Antiquity: Jewish, Christian, and Early Muslim Traditions in Interaction