צרו קשר

ראש החוג:  ד"ר יאיר פורסטנברג

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יקיר פז

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' שלמה נאה

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
דוא"ל: anatj@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605
פקס: 02-5883572
שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
 

פרסומים אחרונים

​​​​​​אוסף הגניזה הקאהירית בז'נבה: מקורות ומחקרים

Citation:

רוזנטל דוד ed. ​​​​​​אוסף הגניזה הקאהירית בז'נבה: מקורות ומחקרים. (רוזנטל דוד). ירושלים: הוצאת מאגנס; 2010.
​​​​​​אוסף הגניזה הקאהירית בז'נבה: מקורות ומחקרים

תקציר:

 

אוצר יקר נתגלה בספרייה הציבורית והאוניברסיטאית בז'נבה (בתצלום). שלוש מאות וחמישים דפים מהגניזה הקהירית, הכוללים מגוון נושאים בחיי התרבותהיהודית וביניהם תעודות אותנטיות המאירות את חיי הקהילה היהודית במצרים במאות האחת עשרה והשתים עשרה.האוסף נקנה בקהיר בשנת /71896 (שהואהתאריך 'הרשמי' של גילוי הגניזה בידי ש"ז שכטר) על ידי פרופ' ז'יל ניקול(Jules Nicole) , פפירולוג מאוניברסיטת ז'נבה, שיצא לתור אחר פפירוסים יווניים.כ'נספח' לחומר היווני שקנה, ציידו אותו המוכרים בקופסת פח מלאה כתבים יהודיים. מאז שהגיע האוסף לז'נבה, הייתה קופסת הפח 'גנוזה' בספרייה, בלאשאיש ידע על קיומה. לפני כחמש שנים במסגרת המפעל הגדול לחקר פפירוסים יווניים המצוי בספריית האוניברסיטה נערכו מחדש פרסומיו של פרופ' ניקול.משניערו את ממצאיו נתגלתה גם קופסת הפח.

האוסף כולל קטעי מקרא, תרגומי מקרא, פירושי מקרא (בערבית) וחיבורי מסורה; משנה, תלמוד, מדרש, חיבורי גאונים; ספרי הלכה, תפילה שירה ופיוט,תעודות היסטוריות, מכתבים, שטרות וספרות הכתובה בערבית יהודית. היחס הכמותי בין תחומי הספרות שבאוסף דומה ליחס ביניהם בגניזה הקהירית כולהויש בו קטעים חדשים בעלי עניין מיוחד. בספר מוצגים כל קטעי הגניזה שבאוסף בידי חוקרים כל אחד בתחומו. תחילה מתועד כל המצאי בקטלוגים (כולל השלמות לקטעים מן המצוי באוספי הגניזה האחרים) ובחלקו השני מתפרסמים מחקרים מפורטים המציגים את החומר החדש העולה מן הקטעים.

Publisher's Version