סגל

שלמה נאה

פרופ' שלמה נאה

פרופ' מן המניין בחוג לתלמוד ובחוג למחשבת ישראל
תחומי המחקר: תלמוד ירושלמי; אמונות ודעות חז"ל
יועץ לתלמידי תואר מוסמך
בניין רבין, חדר 1107. שעת קבלה: יום ב', 16:00-15:00
02-5883520
רוברט (ירחמיאל) ברודי

פרופ' רוברט (ירחמיאל) ברודי

פרופ' מן המניין
תחומי מחקר: ספרות התנאים, תלמוד בבלי
חדר 5123. שעת קבלה: יום ג', 16:30-15:30
02-5883524

חוקר המשנה והתוספתא, התלמוד הבבלי וספרות הגאונים. פרויקטים עיקריים: כתיבת פירוש על תלמוד בבלי מסכת כתובות והשלמת אוצר הגאונים מיסודו של ב"מ לוין ז"ל.

שמחה עמנואל

פרופ' שמחה עמנואל

פרופ' מן המניין בחוג לתלמוד
תחומי המחקר: ספרות ההלכה של ימי הביניים
בניין רבין, חדר 1112. קבלה בימי ב' ו-ג' בתיאום מראש
02-5883531

עוסק בחקר הספרות ההלכתית של ימי הביניים ובחקר "גניזת אירופה". מופקד על הקתדרה על-שם לודוויג יסלזון לקודיקולוגיה ופליאוגרפיה. מזכיר חברת "מקיצי נרדמים": הוותיקה שבכל הוצאות הספרים העבריים הפעילות היום

יאיר פורסטנברג

ד"ר יאיר פורסטנברג

מרצה בחוג לתלמוד
תחומי התמחות: ספרות תנאית, תולדות חיבור המשנה, הלכה קדומה, חז"ל והעולם היווני רומי.
יועץ לתלמידי תואר בוגר, ומכינות בתלמוד
בניין רבין חדר 1211, שעות קבלה: יום ב' 11:00-12:00
מנחם קיסטר

פרופ' מנחם קיסטר

שבתון תשע"ט
פרופ' מן המניין בחוג לתלמוד ובחוג למקרא
תחומי מחקר: פרשנות המקרא הקדומה, תרגומים ארמיים, מגילות מדבר יהודה
02-6541754

עוסק בספרות בית שני (הספרות החיצונית ומגילות מדבר יהודה) ובספרות חז"ל, בפרשנות המקרא בימי בית שני ובספרות חז"ל וברעיונות התאולוגיים בתקופות אלו, ביחס בין היהדות והנצרות בעת העתיקה